Twin adhesive tape
HomeCompanyProductNewsContact

EMI 
Special  
Tape 
Precision 

 

工業、電子用特殊膠帶
 

手機、薄膜開關按鍵用膠、 耐濕、抗溫、抗紫外線、不脫膠、不變形


 

 

   

工業、電子用特殊膠帶

 

光學用膠-觸控螢幕顯示器; 優異的清澈度及耐久性

 


 

 

   

工業、電子用特殊膠帶

 

黏扣帶-用於面板、木頭、玻璃及許多不同的塑料上

 


 

 

宏湃企業股份有限公司
HUN PAI ENTERPRISE Co., LTD
1F., No.17, Wucyuan 2nd Rd., Wugu Township, Taipei County 248, Taiwan(R.O.C.)
TEL:886-2-22999639 FAX:886-2-89902206 FAX: 886-2-22999673
service@hunpai.com.tw